OK Älgen

menu

Nyhetsarkiv - 2020

Nyheter från VOF

Se alla nyheter

2019 | 2020
VOF
2020-03-27

Sammankomster med fler än 50 personer förbjudsy sida

Regeringen förbjuder alla allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Det är en rejäl skärpning av den tidigare formuleringen där 500 personer var maxtaket. Givetvis får detta konsekvenser för svensk orientering.
Nyhet från Svenska Orienteringsförbundet


I syfte att minska spridningen av det nya coronaviruset förbjöd regeringen den 11 mars sammankomster med fler än 500 personer. Folkhälsomyndigheten har bedömt att det beslutet fick bra effekt, men med en fortsatt smittspridning i samhället är det nu da

VOF
2020-03-27

Sammankomster med fler än 50 personer förbjuds

Regeringen förbjuder alla allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Det är en rejäl skärpning av den tidigare formuleringen där 500 personer var maxtaket. Givetvis får detta konsekvenser för svensk orientering.
Nyhet från Svenska Orienteringsförbundet


I syfte att minska spridningen av det nya coronaviruset förbjöd regeringen den 11 mars sammankomster med fler än 500 personer. Folkhälsomyndigheten har bedömt att det beslutet fick bra effekt, men med en fortsatt smittspridning i samhället är det nu da

VOF
2020-03-25

Årsmötesprotokollet 2020

Nu finns VOF's Årsmötesprotokoll att läsa!
Här hittar du VOF's Årsmötesprotokoll med alla bilagor!

VOF
2020-03-25

Träna gärna men gör det säkert

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya förtydligande rekommendationer för idrott. Beskedet är att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet. Träning utomhus är att föredra.
Läs hela nyheten här!

VOF
2020-03-24

Klubbadresser 2020

Nu är det dags att skicka in klubbadresserna för 2020.
Fyll i era respektive adresser via denna länk:https://forms.gle/du5wmHi5Jg5shZ1eA  
Jag vill gärna ha svar från er så snart som möjligt men senast söndagen den 19 april!
Tack på förhand!
/Monika

VOF
2020-03-16

Inställda, flyttade och begränsade tävlingar – senaste nytt om coronaviruset

Under onsdagen beslutade regeringen att allmänna sammankomster med över 500 personer förbjuds. För svensk orientering innebär det att ett antal tävlingar ställs in eller skjuts på framtiden samt att tävlingar på olika vis begränsas.
Läs mer på SOFTs sida: https://www.svenskorientering.se/Nyheter/forbundsnytt/installdaflyttadeochbegransadetavlingarsenastenyttomcoronaviruset/
____________________________________________________________________________
Eftersom inga av oss är smittexperter är det viktigt att v

VOF
2020-03-13

Utbildningshelgen inställd!

Coronavirusets utbredning och det snabbt ändrade nationella läget påverkar vår vardag. Nu är läget sådant att vi behöver ställa in vår planerade utbildningshelg på Selma SPA den 28–29 mars.
VOF:s styrelse beklagar att vi tyvärr inte kan genomföra utbildningshelgen nu i mars, men vi planerar för att återkomma med ett nytt datum till hösten.
Utdrag från RF’s hemsida:
”Regeringen har efter förslag från Folkhälsomyndigheten beslutat att allmänna sammankomster med över 500 personer förbjuds. Förbudet gäller hela

VOF
2020-03-12

Coronavirus och idrotten

Med anledning av coronaviruset har regeringen beslutat att alla evenemang och folksamlingar med över 500 personer förbjuds tills vidare. Här nedan svarar RF på några vanliga frågor om hur coronaviruset påverkar idrottsrörelsen.
Föreningar som har frågor i enskilda ärenden ska i första hand kontakta sitt specialidrottsförbund (SF).
Länk till frågor kring Coronaviruset och idrotten: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

VOF
2020-03-12

Värmlands Orienteringsförbund har haft årsmöte

Onsdagen den 4 mars höll Värmlands Orienteringsförbund årsmöte på Idrottens Hus i Karlstad.
15 klubbar av 28 möjliga var närvarande med ombud. Till ordförande för mötet valdes Yngve Johansson, Kristinehamn. Revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
Ordförande Christina Gabrielsson kommenterade året som gått med följande ord:

Rekordmånga deltagare på ett mycket lyckat Värmlandsläger som är ett läger för våra ungdomar.
För andra året i rad så arrangerade vi ett DM

VOF
2020-02-19

VOF's Årsmöteshandlingar 2020

Nu finns VOF's Årsmöteshandlingar att läsa!
Årsberättelse 2019   (Uppdaterad 2020-02-25 Slutorden)Resultat 2019 (bilaga 11)Förslag Verksamhetsplan 2020Övriga dokument   Valberedningens förslag   (Lagt till 2020-02-27)
Anmälan till Årsmötet senast onsdag 26/2 sker via formulär: https://forms.gle/yPCfnyzquLtw9E8k9   eller via e-post: monika.wikstrom@varmland.rf.se (Ange vem som har rösträtt).

VOF
2020-02-19

VOF's Årsmöteshandlingar 2020

Nu finns VOF's Årsmöteshandlingar att läsa!
Årsberättelse 2019Resultat 2019 (bilaga 11)Förslag Verksamhetsplan 2020Övriga dokument
Anmälan till Årsmötet senast onsdag 26/2 sker via formulär: https://forms.gle/yPCfnyzquLtw9E8k9   eller via e-post: monika.wikstrom@varmland.rf.se (Ange vem som har rösträtt).

VOF
2020-02-19

VOF's Årsmöteshandlingar 2020

Nu finns VOF's Årsmöteshandlingar att läsa!
Årsberättelse 2019   (Uppdaterad 2020-02-25 Slutorden)Resultat 2019 (bilaga 11)Förslag Verksamhetsplan 2020Övriga dokument   Valberedningens förslag   (Lagt till 2020-02-27)Revisionsberättelsen  (Lagt till 2020-02-02)
Anmälan till Årsmötet senast onsdag 26/2 sker via formulär: https://forms.gle/yPCfnyzquLtw9E8k9   eller via e-post: monika.wikstrom@varmland.rf.se (Ange vem som har rösträtt).

VOF
2020-02-19

VOF's Årsmöteshandlingar 2020

Nu finns VOF's Årsmöteshandlingar att läsa!
Årsberättelse 2019 (Uppdaterad 2020-02-25 Slutorden)Resultat 2019 (bilaga 11)Förslag Verksamhetsplan 2020Övriga dokument
Anmälan till Årsmötet senast onsdag 26/2 sker via formulär: https://forms.gle/yPCfnyzquLtw9E8k9   eller via e-post: monika.wikstrom@varmland.rf.se (Ange vem som har rösträtt).

VOF
2020-02-18

Vårens orienteringsinbjudningar

Nu finns vårens orienteringsinbjudningar i Värmland att ladda hem.
Vårens orienteringsinbjudningar i Värmland 2020   (PDF-fil)

VOF
2020-01-28

Utbildningshelgen 28-29 mars på Selma Spa, Sunne

Nu finns inbjudan ute till Utbildningshelgen på Selma Spa Sunne, 28-29 mars 2020.
Du hittar all information och vilka utbildningar vi erbjuder här i inbjudan!Uppdaterad 20200130 med kursledare i Närtävling med kvalité
Utbildningarna är parallella och är tvådagars förutom kursen ”Kartkontroll” som är endags och erbjuds på  söndag 29/3. På lördag finns gott om tid för träning och eller Spa aktiviteter.
Anmälan sker via Eventor, du loggar in med din vanliga inloggning. Anmälan är bindande efter 16/3. Sista anm

VOF
2020-01-28

Utbildningshelgen 28-29 mars på Selma Spa, Sunne

Nu finns inbjudan ute till Utbildningshelgen på Selma Spa Sunne, 28-29 mars 2020.
Du hittar all information och vilka utbildningar vi erbjuder här i inbjudan!Uppdaterad 20200130 med kursledare i Närtävling med kvalité
Utbildningarna är parallella och är tvådagars förutom kursen ”Kartkontroll” som är endags och erbjuds på  söndag 29/3. På lördag finns gott om tid för träning och eller Spa aktiviteter.
Anmälan sker via Eventor, du loggar in med din vanliga inloggning. Anmälan är bindande efter 16/3. Sista anm

VOF
2020-01-28

Utbildningshelgen 28-29 mars på Selma Spa, Sunne

Nu finns inbjudan ute till Utbildningshelgen på Selma Spa Sunne, 28-29 mars 2020.
Du hittar all information och vilka utbildningar vi erbjuder här!
Utbildningarna är parallella och är tvådagars förutom kursen ”Kartkontroll” som är endags och erbjuds på  söndag 29/3. På lördag finns gott om tid för träning och eller Spa aktiviteter.
Anmälan sker via Eventor, du loggar in med din vanliga inloggning. Anmälan är bindande efter 16/3. Sista anmälan är måndagen den 16/3.  Åldersgräns 16 år  (född 2004)
Anmälan gör

VOF
2020-01-09

Kallelse VOF's Årsmöte 2020

Värmlands Orienteringsförbund kallar till Årsmöte, onsdagen den 4 mars, klockan 19:00 på Idrottens Hus i Karlstad.
Läs hela kallelsen här!Varje förening ansluten till Svenska Orienteringsförbundet har rätt att sända två ombud, varav ett ombud har rösträtt. Ombud får företräda endast en förening.
Årsberättelse 2019 och förslag till Verksamhetsplan för 2020 med budget kommer att via e-post skickas ut till samtliga föreningar med flera, senast två veckor före mötet (VOF’s stadgar §9). Medtag handlingarna till

VOF
2020-01-09

Kallelse VOF's Årsmöte 2020

Värmlands Orienteringsförbund kallar till Årsmöte, onsdagen den 4 mars, klockan 19:00 på Idrottens Hus i Karlstad.
Läs hela kallelsen här!Varje förening ansluten till Svenska Orienteringsförbundet har rätt att sända två ombud, varav ett ombud har rösträtt. Ombud får företräda endast en förening.
Årsberättelse 2019 och förslag till Verksamhetsplan för 2020 med budget kommer att via e-post skickas ut till samtliga föreningar med flera, senast två veckor före mötet (VOF’s stadgar §9). Medtag handlingarna till

VOF
2020-01-08

Barnkonventionen blir lag

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen?

Vad är barnkonventionen?
Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter och är beslutad av FN. Alla under 18 år räknas som barn. Eftersom Sverige ratificerat (skrivit under) barnkonventionen har vi som land förbundit oss att följa den. Efter ett riksdagsbeslu

VOF
2020-01-08

Barnkonventionen blir lag

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen?

Vad är barnkonventionen?
Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter och är beslutad av FN. Alla under 18 år räknas som barn. Eftersom Sverige ratificerat (skrivit under) barnkonventionen har vi som land förbundit oss att följa den. Efter ett riksdagsbeslu