OK Älgen

menu

Nyhetsarkiv - 2022

Nyheter från SOFT - Förbundsnytt

Se alla nyheter

2021 | 2022
SOFT - Förbundsnytt
2022-01-14

Inför Förbundsmötet 2022

Nu finns motioner och förbundsstyrelsens yttranden publicerade
Förbundsmötet är högsta beslutande organ för svensk orientering och det hålls vartannat år. Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive OF, utsedda av OF-möte eller av OF:s styrelse i de fall OF-mötet uppdragit till styrelsen att utse ombud. Då ombud utses bör jämställdhet mellan könen och variation i ålder eftersträvas.
På förbundsmötet den 2-3 april kommer verksamhetsberättelser och årsr...

SOFT - Förbundsnytt
2022-01-14

Digitalt infomöte om rekommenderade segrartider 17 januari kl. 20.00

Måndag 17 januari kl. 20.00-21.00 bjuder SOFT in till en digital infoträff om rekommenderade segrartider. Träffen vänder sig i första hand till dig som är banläggare, tävlingsansvarig eller tävlingsledare, men är öppen för alla att anmäla sig till.
Anmälan till träffen
Anmäl dig till träffen här
Träffen hålls i verktyget Microsoft Teams. Länk till själva träffen skickas ut till alla anmälda senast under fredagen den 14 januari.
Träffens innehåll
Träffen går igenom de uppd...

SOFT - Förbundsnytt
2022-01-12

Rekommendationer inför byte av hemsida

Vilken leverantör ska vi välja? Vad ska vi tänka på? Vad kommer det kosta? Här kommer mer information och rekommendationer inför arbetet med ny hemsida.
Som tidigare utlovats kommer här mer information och rekommendationer med anledning av att RF från och med 1 januari 2023 inte längre kommer tillhandahålla Episerver, den hemsideslösning som många föreningar använder.
 
Rekommendationer och hjälp att komma igång
RF har tagit fram ett material för föreningar som kan fungera som en b...

SOFT - Förbundsnytt
2022-01-10

Maxgräns på 500 personer inomhus

Efter jul- och nyårshelgerna har smittspridningen i Sverige ökat kraftigt och nu införs fler åtgärder för att minska belastningen på hälso- och sjukvården.
Övergripande är det fortfarande fokus på inomhusaktiviteter. 
En maxgräns på 500 personer kommer att införas för matcher och tävling inomhus och avrådan från att delta i läger eller cuper förlängs januari ut. Det var några av de besked som regeringen och Folkhälsomyndigheten gav vid en presskonferens idag.
När maxgränsen ...