OK Älgen

menu

Kommittéer


Revisorer

Mats Lilja
Kurt Björk

Valberedning

Vakant

Verksamhetskommittén

Stefan Eriksson - Klubbtränare, sammankallande
Hans Persson - Elitledare
Andreas Emmesjö - Ungdomsansvarig
Lucas Edling - Ungdomsledare
Conny Gunnarsson - Breddansvarig
Erik Eriksson - MTBO-ansvarig
Conny Gunnarsson - Löpningsansvarig
Sven Johansson - Skidansvarig
Ruhne Magnusson - Skidansvarig

Tekniska kommittén

Jan-Olov Andersson - Sammankallande
Mats Lilja
Hans Persson

Bingokommittén

Judith Kisch - Sammankallande
Kjell Brinkman
Klas Westberg

Stugkommittén

Åke Gustavsson - Materialansvarig
Hans Persson
Olle Nordström

Klädesansvarig

Conny Gunnarsson
Jeanette Carlsson - Medhjälpare

Sportidentansvarig

Fredrik Nordström

Webbansvarig

Oskar Eriksson

Anmälningsombud

Anna Eriksson