Årsmöte>> 2019-02-03

… ska vara styrelsen tillhanda senast den 17 februari under adress OK Älgen, Box 77, 664 22 Grums, alternativt e-post till adressen info@okalgen.se. Det går även bra att lämna den till någon i styrelsen.

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på ”insidan” senast en vecka innan årsmötet. Ni hittar dem genom att logga in, klicka på Dokument och därefter gå till mappen Styrelsen/Årsmöte/2019. Handlingarna kommer även att finnas i klubbstugan.

Välkomna!