Medlemsavgifter
Stödmedlem 75 kr
Medlem 200 kr
Familjekort 500 kr

Till familj räknas barn/ungdom upp till och med 20 år fyllda under kalenderåret.