Revisorer
Jan-Olov Andersson
Kurt Björk
Valberedning
Mika Tatti
Verksamhetskommittéen
Stefan ErikssonKlubbtränare, sammankallande
Hans PerssonElitledare
Stefan ErikssonUngdomsansvarig
Conny GunnarssonUngdomsledare
Tobias KatvalaUngdomsledare
Andreas EmmesjöUngdomsledare
Tekniska kommittéen
Jan-Olov Anderssonsammankallande
Åke Gustavsson
Hans Persson
Bingokommittéen
Judith Kischsammankallande
Kjell Brinkman
Klas Westberg
Stugkommittéen
Åke GustavssonMaterialansvarig
Hans Persson
Olle Nordström
Klädesansvarig
Morgan Tallberg
Sportidentansvarig
Fredrik Nordström
Webbansvarig
Oskar Eriksson
Anmälningsombud
Anna Eriksson
Märkesombud
Vilande